Preloader

Info

Utvecklat och supporterar hemsidan för fastighetsbolaget Hammar Nordic AB

Teknik

Wordpress, PHP, HTML5, CSS

Datum

November 2016

Hammarnordic.se

Vi har utvecklat en hemsida med WordPress i grunden för att bolaget själv ska kunna uppdatera innehållet.

Skapat en integration till deras felanmälningssystem direkt från sidan.